TOPICS
トピックス

【Saturday, August 26】OPEN CAMPUS for Foreign Students! (online/offline)

2023/08/10

Open Campus

[English] [Tiếng việt phía dưới]

Online/Offline Open Campus for April 2024 Enrollment.

Date: Saturday, August 26, 12:30-15:00

Activities: Academic programs explanation, school and dormitory tours, trial classes (design, drone), important updates for tuition scholarships and admissions procedures

Location: Offline & Online 

https://forms.gle/yG9hXk439spSF3Pm6…

Why Shimane IT Design College? (Now accepting applications!)

● Learn IT and design

● High chances of finding work (We have companies that support employment)

● Get a brand-new Laptop 

● Low tuition fee!

● The group company of the college is headquartered in Tokyo.

● Accept applications from overseas.

● 100,000 yen tuition exemption to all applicants who join the Open Campus!

Registration link

 https://forms.gle/yG9hXk439spSF3Pm6

[Tiếng việt]

Open Campus Online / Offline cho kỳ tuyển sinh tháng 4 năm 2024.

Nhanh tay đăng ký tại đây ↓

https://forms.gle/yG9hXk439spSF3Pm6

Ngày: Thứ bảy, ngày 26 tháng 8 12:30-15:00

Hoạt động: Giải thích chương trình học, tham quan trường học và ký túc xá, trải nghiệm tiết học Thiết kế và Drone (máy bay điều kiển từ xa), thông tin quan trọng về học bổng học phí và thủ tục nhập học

Phương thức: Trực tuyến 

Tại sao chọn Cao đẳng Thiết kế CNTT Shimane? (Hiện đang tiếp nhận hồ sơ!)

● Học CNTT và thiết kế

● Cơ hội tìm việc cao (Có các công ty hỗ trợ việc làm)

● Nhận một máy tính xách tay hoàn toàn mới 

● Học phí thấp!

● Công ty tập đoàn của trường có trụ sở chính tại Tokyo.

● Có nhận hồ sơ đăng ký đối với đối tượng đang ở nước ngoài.

● Miễn giảm 100.000 yên học phí cho những bạn tham gia Open Campus!

Liên kết đến mẫu đăng ký

https://forms.gle/yG9hXk439spSF3Pm6

OPEN CAMPUS